Anbefalinger til fastholdelse af klubbens voksenmedlemmer

Kære klubformand

Som vi tidligere har informeret om, er der på baggrund af den gennemførte frafaldsundersøgelse, udarbejdet en række anbefalinger til brug for fastholdelse og rekruttering af voksne medlemmer.

Klubberne der deltog på lørdagens repræsentantskabsmøde har allerede modtaget kataloget i en trykt version.

Nedenfor har I linket til kataloget. Klubber der ikke deltog på repræsentantskabsmødet har mulighed for at få tilsendt den trykte udgave ved at besvare denne mail med oplysning om klubnavn og modtageradresse.

Vi håber kataloget kan være virke som inspiration i klubben. Enten nu eller senere.

Kataloget er udarbejdet med samtlige foreninger under Danmarks Idrætsforbund som målgruppe. Det er således ikke alle anbefalinger, der giver mening i alle klubber.

Tag det ned fra hylden, der giver mening i netop jeres klub.

I er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, herunder aftale om klubudviklingsforløb.

Mange hilsner og god læselyst

/Jan 😊

 

https://www.dif.dk/da/forening/uddannelse/udgivelser/forening-s-og-s-ledelse/fasthold-s-klubbens-s-voksenmedlemmer

Ingen Svar til "Anbefalinger til fastholdelse af klubbens voksenmedlemmer"