INFORMATION VEDR. CORONA-VIRUS

Til alle klubber og udvalg i Parasport Danmark

Spredningen af coronavirus (COVID-19) er taget til i Europa de seneste dage, og det kan få fatale følger for især udsatte grupper som fx ældre og personer med kroniske luftvejssygdomme at blive smittet.

For at inddæmme smitten udsendte Statsministeriet i sidste uge skærpede retningslinjer for bl.a. større forsamlinger. Disse retningslinjer gælder indtil videre frem til udgangen af marts 2020.

De nye retningslinjer får betydning for store dele af idrættens verden, herunder naturligvis parasporten, der i den kommende tid kan befinde sig i svære dilemmaer, når der skal vurderes for og imod afholdelse af planlagte arrangementer.

Her følger retningslinjer og gode råd fra sundhedsmyndighederne:

Idrætsarrangementer med FLERE end 1000 deltagere
Disse arrangementer bør enten aflyses eller udskydes – alternativt afholdes uden tilskuere.
Ved tvivlsspørgsmål bør man altid henvende sig til sundhedsmyndighederne – se den nyoprettede hjemmeside coronasmitte.dk og den tilhørende hotline på telefon 70 20 02 33. 

Idrætsarrangementer med FÆRRE end 1000 deltagere

Her skal følgende vurderes:

  • Arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet.
  • Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen.
  • Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.

Hvis arrangøren vælger at gennemføre idrætsarrangementet, så er anbefalingen: 

  • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd).
  • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter.
  • At placere stole med større afstand end normalt og sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.
  • At holde øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.
  • At tage kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (telefon 70 20 02 33), hvis man har behov for rådgivning.

Parasport Danmarks arrangementer
De nye retningslinjer tager vi naturligvis alvorligt i forhold til de arrangementer og events, Parasport Danmark er involveret i, og da vi har mange medlemmer, der er ekstra udsatte, er det vigtigt, at vi vurderer hvert enkelt tilfælde nøje. Special Olympics Idrætsfestival er en af de større begive​nheder, men festivalen finder sted til maj, så vi fortsætter vores planlægning af festivalen, og den foregår som altid også i tæt samarbejde med myndigheder og beredskab. Forlænges de skærpede tiltag yderligere, vil vi naturligvis forholde os til det og melde yderligere ud, ligesom vi vil orientere, hvis situationen får konsekvenser for andre af vores arrangementer. 

For klubber eller idrætsudvalg, der planlægger stævner og samlinger, er det vigtigt at overveje nøje, om det er nødvendigt at afholde arrangementet, og om der kan være en risiko ved det. Forventes der deltagere, der er særligt udsatte helbredsmæssigt, eller udenlandske deltagere, bør man overveje at aflyse. 

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at man til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så man får de helt aktuelle anvisninger.

Nyttige links:

Med venlig hilsen

Parasport Danmark

Ingen Svar til "INFORMATION VEDR. CORONA-VIRUS"