Klubudvikling

Kære klubmedlemmer.

Som tidligere skrevet ud til jer, så har bestyrelsen arbejdet med at sætte de berømte 2 streger under arbejdet med udviklingsplanen for år 2017.Der ud over er vi godt i gang med dette års plan, det skal dog siges at vores arbejde ligge lidt skævt rent kalender mæssigt, vores klubudviklingsplans arbejde går fra juni 2017 til juni 2018 osv.

Hvordan er det så gået, hvad har vi fået indfriet og hvilke nye mål er der sat for vores klub fremadrettet, 3 overordnet mål for 2017 er indfriet og 3 nye mål for 2018 er sat i spil.

Vi har forsøgt at lave et lille resume af arbejdet, således I alle kan få en lille indsigt i hvad det er for overskrifter vi har og skal arbejde med.

Vi håber på at dette her resume vil være med til, at I stiller spørgsmål og være med til at I får ejerskab af det arbejde som vi i bestyrelsen har i gang sat. Som den kvikke læser I er, så vil I kunne se at målene i planen for 2018 er strammet gevaldigt op og der er sat et stort pres på bestyrelsen, men også på jer som klubmedlemmer. Vi er af den opfattelse at målene er realistiske og vi i et tæt samarbejde vil kunne løse dem, til stor gavn for os alle i BK Trekanten. Igen så kræver det at I og vi er aktive og vi alle støtter op om processen og vi giver hinanden håndslag på at vi går i samme retning.

Vi i bestyrelsen ser frem til den kommende generalforsamling, hvor vi vil komme mere ind på hvor vi er i forhold til målene.

  • Kort præsentation af resultaterne fra Mønsterklubanalysen®
   • Resultaterne med mulige anbefalinger fra Mønsterklubanalysen® blev gennemgået og diskuteret.
  • Hvordan er der i perioden siden sidst arbejdet med værktøjerne?
   • Udviklingsplanen:Der var mange personer med til at udarbejde udviklingsplanen, da klubben ønskede en bred forankring. Der er blevet gjort status i december og i forbindelse med statusmødet.
   • Udviklingsplanen er italesatforskellige sammenhænge, men vi skal være endnu bedre til at gøre den endnu mere synlig og løbende have en dialog om retningen. Det kunne også understøttes af en medlemsundersøgelse.
   • De mål vi sætter os, dem når vi. Udviklingsplanen sidder i baghovedet og er en aktiv medspiller i vores arbejde.
  • Gennemgang af udviklingsplan – indarbejdelse af justeringer og suppleringer.
   • Status blev gennemgået, hvorefter der blev flyttet rundt og suppleret med nye delmål og handlinger bl.a. på baggrund af Mønsterklubanalysen®. Vi tog samtidig en længere drøftelse af skoleprojektet. Fandt frem til nogle forbedringspunkter.
  • Opfølgning på de 3 mål, som I formulerede for 1 år side
   • Der var for et år siden formuleret følgende mål:
    1. Afdække kompetencer og uddannelsesbehov hos bestyrelsen og frivillige  🙂 
     • Kompetencer og uddannelsesbehov er afdækket og folk er sendt afsted på diverse kurser.
    2. 35 ungdomsspillere 🙂
     • Der er pt 36 ungdomsspillere.
    3. Top 2 for liga herre og liga damer 🙂
     • Begge ligahold blev nr. 2. 
  • Formulering af 3 mål for det næste år
   • Følgende 3 mål for det kommende år er udarbejdet:
    • Reorganisering af bestyrelsen(medlemsanalyse, min. 2 klubmøder omkring emnet, klubstrategi (helhed/fragmentering – bredde/elite, kommissorier, funktionsfordelingsanalyse, hvad vil det sige at side i bestyrelsen, afstemme krav og forventninger med bestyrelsen). Det er 1. år er procesmål. I år 2 (2020) er der tale om resultatmål.
    • Ny holdstrukturfor ungdom og senior er klar til implementering (repræsentanter fra de forskellige hold er involveret, strategi for rekruttering og fastholdelse er opdateret)
    • Klubfællesskab, klubprojekt:Indtægtsgivende arrangementer: 50.000 kr.(måles på beløbet) Ca. 25 personer involver. Sponsorindtægter: 25.000 kr.

Download som PDF

Ingen Svar til "Klubudvikling"