Projekt mere haltid

Kære bruger af Sydbank Arena

Vi har nu fået installeret ”tællekamera” i hallen.

Der er monteret i:

  • Multisalen
  • Bowling
  • Hal 1
  • Hal 2
  • Hal 3

I kan læse om projektet her:  www.kolding.dk/merehaltid

Ingen Svar til "Projekt mere haltid"