Støtteforeningen

STØTTEFORENINGEN

FOR B.K. TREKANTEN K.I.F.

 Foreningens arbejde består i at støtte B.K. Trekanten K.I.F. økonomisk og på anden vis. Det kunne blandt andet være ved at bidrage økonomisk til arrangementer i B.K. Trekanten K.I.F. med diverse tilskud efter ansøgning fra B.K. Trekanten K.I.F. samt i Støtteforeningens regi at forestå diverse arrangementer for B.K. Trekanten K.I.F.’s medlemmer.

Støtteforeningen har bl.a. ydet 5.000 kr. i tilskud i 2010 og 4.000 i 2011 til oliekursus for såvel ungdom som seniorer.

 

MEDLEMSKAB

Alle – forældre, spillere i B.K. Trekanten K.I.F. samt øvrige interesserede – kan optages som medlemmer.

Medlemskab af Støtteforeningen koster pr. år:

Familiemedlemsskab kr. 150,00

Enkeltmedlemsskab kr. 75,00

Enkeltmedlemsskab – (ungdom) kr. 50,00

 

INTERNT LOTTERI

Støtteforeningen står for salget af B.K. Trekanten K.I.F.’s interne lotteri med lodnumre fra 1 til 99, der koster 100,00 kr. pr. lod pr. år. Der trækkes hver måned blandt alle lodder, følgende gevinster:

1 gevinst á kr. 200,00

1 gevinst á kr. 100,00

3 gevinster á kr. 50,00

Salget af lodderne finder sted ultimo maj/primo juni, men kan løbende erhverves ved henvendelse til Henny.

 

HVORFOR VÆRE MEDLEM AF STØTTEFORENINGEN?

For at støtte B.K. Trekanten K.I.F.

Endvidere har du/I som medlem af Støtteforeningen mulighed for at deltage i foreningens arrangementer. Foreningen afholder flere gange årligt familiebowling. Her får medlemmerne mulighed for at spille en times bowling med efterfølgende kaffebord – og samtidig lære andre forældre/medlemmer at kende.

Ønsker du/I at blive medlem at Støtteforeningen, kan du indbetale direkte på foreningens konto 7040 0126408, indbetale på indbetalingskort KA 73 til nr. 86313383 eller i hallen til Henny.

 

BESTYRELSEN

Formand Peter Gura

Kasserer Henny Andersen (ungdomsleder B.K. Trekanten K.I.F.)

Bestyrelsesmedlem Bettina Christensen & Mette Valentin