Talenternes Hus

På eliteidrætsrådsmødet tirsdag d. 13. november blev det besluttet at man senest fra august 2019 vil opstarte Talenternes Hus, som er et botilbud for talenter på tværs af idræt og kultur. Talenternes Hus etableres for, at styrke rammerne omkring talentudviklingen i relation til ungdomsuddannelserne. Visionen er, at Talenternes Hus på sigt skal danne ramme om det samlede talentarbejde i Kolding Kommune på tværs af idræt, kultur og erhverv.

Den nuværende ordning Kolding Elite Atleter bliver automatisk tilknyttet Talenternes Hus, og Talenternes Hus vil således fortsætte de supplerende tilbud med fysisk træning, fleksibilitet i ungdomsuddannelserne samt kost- sportspsykologisk vejledning.

Det vil fortsat være muligt at være tilknyttet Talenternes Hus uden at være bosat på stedet og for de nuværende Kolding Elite Atleter får beslutningen ikke nogle konsekvenser for dagligdagen, da ordningen vil fortsætte som hidtil. Talenternes Hus er tiltænkt som en videreudvikling af det nuværende tilbud med visionen om, at opkvalificere talentudviklingen for talenter på ungdomsuddannelserne.

Eliteidrætsrådet har taget stilling til to eksisterende botilbud og besluttet, at Metropolis By the marina er det tilbud der skal indgås aftale med de første tre år. Metropolis By the Marina er nyrenoverede lejligheder med eget bad, toilet og tekøkken. Det vil som talent være muligt, at bo på enten dele- eller enkeltværelse.

For at realisere Talenternes Hus ansættes der fra foråret 2019 en sports- og uddannelseskoordinator i en 3-årig deltidsprojektstilling, som skal varetage opgaver i relation til projektet i samarbejde med Bjarne.

Der nedsættes en følgegruppe til Talenternes Hus, som skal agere sparring for, hvordan tilbuddet udmøntes i praksis ift. træningsforhold, sociale arrangementer, og hvordan eksempelvis opsyn med stedet koordineres. Følgegruppen vil have deltagelse af repræsentanter fra foreninger, kulturelle institutioner og ungdomsuddannelserne samt elever bosiddende i tilbuddet. Gruppen forventes at tage udgangspunkt i en allerede eksisterende gruppe med repræsentanter fra KoldingQ, KIF Håndbold og Kolding Badminton Klub. KIF Fodbold har endvidere ønsket at deltage i en sådan gruppe.

Ingen Svar til "Talenternes Hus"