Slutspil i bowlingligaen

Den kommende weekend er der slutspil i bowlingligaen. Dette foregår i Løvvang Bowling Center, Aalborg lørdag kl. 12-19 (semifinaler) og søndag kl. 9-16 (finaler)  Grundet Corona, er der begrænsninger på hvor mange tilskuere der kan være til stede. Derfor er alle deltagende klubber blevet bedt om at melde ind ... Mere

Så starter træningen op igen.

Mere

Invitation fra Kolding Elite

Mere

Facebook grupperne

Mere

Nyt fra forbundet

https://bowlingsport.dk/udviklings-samt-talentcentre-saeson-2020-21/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=udviklings-samt-talentcentre-saeson-2020-21 Mere

Facebook og hjemmeside

Mere

Julitræning for BK Trekanten KIF 2020

Tak for alle tilbagemeldinger ift. træningstidspunkter.   Vi har besluttet, at der i juli vil være mulighed for klubtræning på følgende tidspunkter   Tirsdag 17.00-19.30 Torsdag 16.30-18.00   Startende fra torsdag den 2. juli   Der er tale om samlet træning for alle klubbens medlemmer.   ... Mere

Info om Bowling sæson 2019/2020

Infobrev Kampplan Mere

Projekt mere haltid

Kære bruger af Sydbank Arena Vi har nu fået installeret ”tællekamera” i hallen. Der er monteret i: Multisalen Bowling Hal 1 Hal 2 Hal 3 I kan læse om projektet her:  www.kolding.dk/merehaltid Mere

Genåbning af bowlingsporten

https://bowlingsport.dk/genaabning-af-bowlingsporten/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=genaabning-af-bowlingsporten Mere