Bestemmelser

Bestemmelser for Bowlingklubben Trekanten KIF
     
1.
Træning
  * Primært tildeles aktive medlemmer en times træning pr. uge på den af klubben fastsatte aften og træningstidspunkt.
  * Træning foretages i en klubtrøje fra BK Trekanten KIF.
  * Ingen klubtrøje = ingen træning.
  * Sekundært tildeles medlemmer evt. ledige baner til træning, passive medlemmer træner og spiller kamp for egen regning.
  * Det er i klubbens træningstid forbudt at indtage alkohol under træning.
     
2.
Kampafgift og transportudgifter
  * Medlemmerne betaler den af bestyrelsen beregnede kampafgift.
  * Klubben betaler kørselsgodtgørelse til 1 bil pr. senior-udekamp 4 mandshold samt 2 biler pr. 6 mandshold senior-udekamp og 9 personers bus til ligaen og/eller divisionsholdene, dog undtaget Århus/Viby/Odense runder.
  * Kørselsgodtgørelsen fastsættes af bestyrelsen.
     
3. Klubmøde
  * Klubmøderne afholdes efter behov – eller efter ønske fra mindst 5 medlemmer.
     
4. Telefontilskud
  * Klubben yder et telefontilskud og kørselstilskud ved øvrige aktiviteter for klubben efter klubbens gældende regler til bestyrelsesmedlemmer.
     
5.
Turneringsregler
  * Medlemmet har pligt til at holde sig orienteret om udtagelsen af diverse hold. Deltagelse bekræftes ved afkrydsning på holdsedlen. Afbud skal straks meddeles til kun holdlederen eller seniorlederen telefonisk.
  * Mødetid som anført på holdsedlen skal overholdes.
  * Holdlederen opkræver startgebyr og indløser scoresedlerne, påfører scoresedlen navn og licensnummer, træffer beslutning om udskiftning og udfylder scoresedlen til forbund, union og seniorleder.
  * Holdlederen har pligt til at aflægge rapport til seniorlederen om holdenes/spillernes indsats i de seneste spillede kampe.
     
6.
  Danmarks Bowling forbunds Repræsentantskabsmøde.
  * Enig bestyrelse udpeger medlem(mer) til at deltage i Danmarks Bowling forbunds  repræsentantskabsmøde og mandat til at agere på klubbens vegne og/eller fremkomme med klubbens meninger og holdninger. Der refereres til bestyrelsen.
     
     
  Klubbestemmelser revideret og godkendt på generalforsamlingen den 27. februar 2018.