Politik for Sociale Medier

BK Trekanten KIF ønsker at profilere sig på sociale netværk, eksempelvis Facebook.

Det står ethvert medlem frit for, om de vil oprette en profil på sociale medier.

Vi ønsker dog at anbefale, at BK Trekanten KiF’s medlemmer på Sociale Medier holder sig til en række grundregler, når det vedrører vores elskede sport – uanset om man føler, at man kun er på de Sociale Medier som privatperson.

Det betyder, at alle bør tænke sig om ift. holdning eller tilkendegivelser om forskellige temaer, der kan have direkte betydning for BK Trekanten KIF’s image.

Det forventes, at seniormedlemmer som helhed går forrest og repræsenterer klubben i klubbens ånd og målsætning.

Det er vigtigt, at man er sig selv, altså er autentisk på de Sociale Medier, men dog overvejer, hvilket image det er, man ønsker at have. Som udgangspunkt bør ens adfærd på de Sociale Medier blot afspejle, hvordan ens almindelige adfærd er i den virkelige verden.

BK Trekanten KIF’s bestyrelse kan og vil ikke diktere, hvad man må opdatere sin personlige profil med på de Sociale Medier. Bestyrelsen ønsker blot at understrege, at diverse holdninger kan falde tilbage på BK Trekanten KIF’s image som Danmarks Bedste Bowlingklub.

  • Alle Sociale Medier er et offentligt forum, hvilket betyder, at deler man noget her, kan det i princippet spredes til ALLE. Derfor er et godt råd, at vi er personlige, men ikke private (altså noget, som du ikke ønsker, at ALLE skal vide)
  • At vi aldrig skriver eller deler noget, som ikke tåler at blive sagt direkte til en person
  • At vi som udgangspunkt agerer på samme måde som i den virkelige verden
  • At vores tone på de Sociale Medier er sober
  • At BK Trekanten KIF bifalder, at vi deler nogle af klubbens opdateringer på vores egen profil
  • At BK Trekanten KIF bifalder, at vi er aktive og autentiske deltagere på de Sociale Medier

 

BK Trekanten KIF’s hovedside(r) på de Sociale Medier

BK Trekanten KIF er pt. kun repræsenteret på Facebook; denne benyttes til:

  • Deling af klubbens nyheder og billeder.
  • Nyheder vedrørende møder, events, resultater og opdateringer af almen bred interesse.
  • Information til medlemmerne om aktiviteter generelt.

De ansvarlige har pligt til at fjerne indlæg, der ikke har en sober tone eller har karakter af injurier.

Alle officielle sider SKAL bruge BK Trekanten KIF´s officielle logo som profilbillede, hvorimod der er frit valg af coverbilledet, som kan skiftes efter behov.

BK Trekanten KIF vil gerne være en del af billedet på de Sociale Medier, men udelukkende for det positive arbejde, der kontinuerligt foregår i klubben på alle niveauer.

Medlemmer af BK Trekanten KIF har om nogen mulighed for at kontakte de ansvarlige ledere i hallen, pr. telefon eller mail, alternativt stille spørgsmål ved klubmøder. Fremførelse af kritik på de Sociale Medier gavner ingen, allermindst klubben og bowlingsporten.

Kritik er givtigt for udviklingen af BK Trekanten KIF, den hører blot ikke hjemme på de Sociale Medier, hvilket er en adfærd BK Trekanten KIF’s bestyrelse ikke vil acceptere. Det store stykke arbejde, der dagligt udføres af en række frivillige, skal ikke ødelægges af enkeltpersoners kritik på de Sociale Medier.

Bestyrelsen har derfor som målsætning at sikre, at dette ikke sker, og er klar til at tage konsekvenserne heraf. Kritik, herunder konstruktiv kritik, hører hjemme direkte til de ansvarlige eller på klubbens møder.

Strategien for Sociale Medier kan downloades som PDF her